Jak to funguje

1. Vytvoření profilu
Jednotlivec, team či sportovní klub si může BEZPLATNĚ založit svůj fundraisingový profil, ve kterém představí svůj sportovní cíl či sen a částku, kterou na jeho uskutečnění potřebuje získat.
2. Sponzoři
Budeme se snažit na web přivést co největší množství potenciálních sponzorů. Vy zveřejňováním odkazu na Váš vlastní profil například na svém FB profilu, my aktivním oslovováním případných sponzorů.
3. Finanční prostředky
Ze získaných finančních prostředků uhradíme ve 100% výši Vaše prokázané sportovní náklady. Jedná se o nákupy sportovního vybavení, sportovních služeb, rehabilitací, masáží a relaxace, sportovních ortéz či nákladů na dopravu (BUS, letadlo, vlak) na sportovní akce (turnaje atd.)
4. Platby
Platby proběhnou z transparentního účtu (290 115 2772/2010) a zároveň se odečtou ze zůstatku ve Vašem profilu. Díky platbě z transparentního účtu budou mít sponzoři možnost si ověřit, že jejich dary byly opravdu použity na sportovní účely a Vy budete mít vždy přehled, že jsou Vaše faktury uhrazeny.